MAKALE
Waldorf / Steiner Erken Çocukluk Eğitmen Eğitimi
IASWECE
12 Nisan 2019
Waldorf eğitimi dünyada yaygınlaştıkça, velilerden, devlet yetkililerinden ve girişimci gruplardan Waldorf ya da Steiner yuvasının tanımına yönelik sorular ortaya çıkmakta. Bu eğitim sanatının temelinde özgürlük yattığı ve her erken çocuk eğitimi merkezi ve yuva kendi özgün yaklaşımını coğrafi ve kültürel şartlara bağlı olarak belirlediği için, bu soruya net bir yanıt vermek kolay değil.

Aşağıda, Waldorf/Steiner erken çocuk programlarında küçük çocukların bakımı ve eğitimi için gerekli yetkinlikler ve profesyonel niteliklerin genel olarak anlaşılmasına temel oluşturacak kılavuz değerleri bulacaksınız.

Waldorf/Steiner yuvaları ve erken çocuk eğitimi eğitmeni olmak isteyenlerden beklenen yetkinlikler ve nitelikler

(Bilgi / kavrayış / tutum ve beceriler) ile donanmış kişiler, çalışmalarını aşağıdaki eğitim ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirirler:

Antroposofiye ve Rudolf Steiner’in yaşamı ile yapıtlarına, çalışmalarına ve gelişmelere iç görü kazanma.

Kültürel, ulusal ve dinsel farklılıklara bakmaksızın insanın öz doğasının Rudolf Steiner tarafından sunulduğu gibi evrensel insancıl doğa olarak anlaşılması. Bu anlayışın; eğitmenin, insanın üçlü ve dörtlü doğal yapısını, genel insanlık evrimi ve bireysel ruhsal-tinsel biyografi bağlamında kucaklayan ve gittikçe büyüyen bilincine dayanan bir “work in progress” (gelişmekte olan çalışma akışı) olduğunu kavramak.

Belli bir kültür ve topluluk içinde çalışacak ve onları anlayacak yetenekte olmak ve başka kültürlere ilgi duymak, onların insanlığa katkılarının değerini bilmek.

Kendi yazgısını ve becerilerini birlikte getiren çocuklara bireyler olarak saygı ve sevgi duymak.

Genel gelişim araştırmaları çerçevesinde Rudolf Steiner tarafından sunulan çocuk gelişimi/doğum öncesi, erken yıllar, sonraki çocukluk ve erken öğrenmeye ilişkin anlayış.

Çocuğun sağlıklı fiziksel ve ruhsal-tinsel büyümesi ve gelişimi için yaşam güçlerinin büyük önemi dâhil, embriyoloji, anatomi ve fizyolojinin anlaşılması.

Bu kavrayışı, genç çocuğun gözlemlenmesinde ve çocuk çalışması hazırlanmasında kullanma becerisi.

Sağlıklı bir toplumsal yaşamın geliştirilmesi için, Steiner’in salık verdiği üçlü toplumsal düzen ışığında çalışmak ve yerel, ulusal ve uluslararası toplulukla işbirliği içinde çalışmak.

Anne-babalar, bakıcılar, meslektaşlar ve diğer yabancı kurumlarla saygılı bir işbirliği içinde çalışmak.

Herhangi bir erken çocukluk programı kısmını yönetmeye ilişkin, organizasyon amaçlarına uygun görevlerde çalışma becerisi.

Meditatif, sanatsal ve uygulamalı çalışmalar sayesinde düşünme, duyumsama ve irade gibi tinsel-ruhsal güçlerin ve kendi kendinin ömür boyu sürecek gelişimi yolunda yürümek üzere kişisel bir kararlılık.

Beslenme, yaşam tarzı, medyaya maruz kalma ve bunun sonucu gelen sağlık sorunları bakımından, çocukların modern çevrenin olumsuz etkilerinden korunması. Buna yönelik, çocuğun duyguları için emin, destekleyici ve besleyici bir çevre yaratabilme becerisi.

Küçük çocukların yaşam güçlerini sıcak, zevkli ve saygılı bir ortamda, gündelik yaşamın bütün yönleriyle ritim sayesinde, sağlıklı beslenme ve duyusal aşırı yüklenmeden kaçınarak, koruyacak ve güçlendirecek biçimde çalışmak.

Küçük çocukların kendi kendilerine oynamalarının, çocuğun fiziksel, duygusal ve ruhsal-tinsel sağlığı bakımından önemini anlamak gerekir. Bu çocuk oyunları için zaman ve uygun mekân sağlayarak neşeyle desteklemek.

Steiner’in, çocuğun imgeleme ve örneklerle öğrendiği yolundaki yönergeleri ile çalışabilme yeteneğine sahip olmak ve taklit edilmeye değer bir rol modeli olmak için çaba göstermek.

Yerel sanatlar, bakım ve el işi faaliyetleri alanında geniş bir yelpazede beceri ve bilgi kazanmak, geliştirmek; çalışan erişkinin zengin deneyimlerini çocuklara sunmak.

Çocuklara aşağıdaki alanlarda besleyici tecrübe kazandırmak:

 • Hareket (Sabah çemberi, toplanma zamanı, parmak oyunları, rontlar)
 • Eurythmie
 • Müzik (Şarkı söyleme, lir ve başka çalgılar)
 • Konuşma (Öykü anlatma, tekerlemeler, şiirler, parmak oyunu dizeleri vb.)
 • Gündelik bebek oyunları
 • Boyama (Islak üstüne ıslak)
 • Biçimlendirme (Balmumu, kil veya başka malzeme ile)
 • Boya kalemleriyle çizim ve boyama
 • Doğada deneyim kazanma
 • Toplumsal deneyim kazanma
 • Şenlik ve kutlama düzenlemeleri (Mevsimsel ve kültürel)

Günümüzde çocuğun güçlü yanlarının korunması esastır. Her çocuğun kendine özgü kişiliğine saygı göstermek, eğitmenin çocukla kurduğu ilişkiyi kuvvetlendirir.

Eğitmen çocuğun doğa ile merak etme ve şükran duyma ile olan ilişkilerini besler. Görevi çocuğa güven, içsel değerler ve yaşamın anlamını aktarmaktır.

Öğrenme ve çocuğun düşünsel gelişimi; örnekler, taklit etme, çeşitli duyular ve izlenimler, hareketler ve iradi deneyimler yoluyla gerçekleşir. Eğitmenin görevi, çocuğun yaratıcı ve hem içe hem de dışa dönük olarak aktif olmasını sağlamaktır.

Küçük çocuğun, çevresindeki insanların kendisini bir köprü gibi dünyaya bağlamasına ihtiyacı vardır. Dünyayla sağlıklı bir ilişki kurmak için, çocuğa sanal deneyimlerdense gerçek yaşam deneyimleri gerekmektedir. Bu nedenle, elektronik araçlar kullanılmaz. Masal anlatımı ve şarkı söyleme çocuğa teknolojiyle değil, yetişkinler tarafından aktarılır.

Eğitim faaliyetleri içinde; ritmik oyunlar aracılığıyla yaşanan hareket temelli deneyimler, hayal gücünü artırmaya yönelik serbest oyunlar, el işleri ve ev idaresi faaliyetleri, doğa deneyimleri ve renkleri, formları, konuşmayı, müziği, masal anlatmayı, Euryhtmie ve heykeltıraşlığı, kukla oyunlarını, vb. içeren sanatsal faaliyetler yer alır.

Serbest oyunlar, sosyal ilişkilerin sağlıklı gelişimini destekler. Doğal malzemeden yapılmış basit oyuncaklar ile el yapımı bebekler, hayvanlar vb. çocuğun hayal gücünü harekete geçirir. Güç, ölçülü olma ve hayal gücü, çocuğun bedensel gelişimi için gereken koşulları sağlarlar. Bunlar aynı zamanda çocuğun sonraki öğreniminin temellerini teşkil eder. Çocuk bakımı sağlıklı beslenmeyi de içerir.

Günün, haftanın ve yılın ritmik bir şekilde planlanması, sağlıklı gelişimi destekleyen bir etkendir.

Samimiyet, sevgi, neşe ve iç huzurun oluşturduğu atmosfer, çalışmalar için esastır.

Kurul üyelerimiz bu tanımlar üzerinde çalışmaya devam etmektedir. Çalışmaların son hali IASWECE’nin web sitesinde (www.iaswece.org) yayınlanacaktır.

Bu yayının, dünya çapında, hem Waldorf eğitmeni olmakla ilgilenen bireyler hem de Waldorf/Steiner erken çocuk eğitimi merkezleri açmak isteyen gruplar için yararlı olacağını umuyoruz.

International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education sitesinden alınmıştır...
Bizi Takip Edin!
Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek haberlerimiz ve duyurularımızdan anında haberdar olabilirsiniz.
Yuva ile İletişim
Bizimle iletişime geçerek Waldorf Eğitim Sistemi ve Eğitim İlkelerimiz hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.