GİZLİLİK POLİTİKASI
Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Pamir Organizasyon Turizm Tic. San. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi Kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz aşağıdaki kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla Kanun Madde 5/2 çerçevesinde kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, aramızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla ve Şirket’in meşru menfaati kapsamında sözlü, yazılı veya elektronik şekilde işlenmektedir. Kişisel Verilerinizin işlenme amaçlarının detaylarına işbu Aydınlatma Metni’nin 3. Bölümünden ulaşabilirsiniz.

 • Müşteri Kayıt Belgesi aracılığıyla
 • İnternet sitemiz aracılığıyla
 • İş yerlerimiz kanalıyla,
 • Şirketimize ait iletişim kanalları aracılığıyla (e-posta, telefon vb.)
 • Çevrimiçi satış platformları ve turizm acenteleri aracılığıyla
 • Hizmet ilişkimiz çerçevesinde düzenlenmesi zorunlu belgeler ve sizinle yapılan yazışmalar ve görüşmeler aracılığıyla
 • Tesislerde yer alan güvenlik kameraları aracılığıyla.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenmektedir:

 • Aramızdaki hizmet sözleşmesinin kurulması ve ifası,
 • Finans ve muhasebe işlemlerin yürütülmesi,
 • Ürünlerimize veya hizmetlerimize yönelik soru, talep, görüş ve şikayetlerin yanıtlanması, sorunlarının tespit edilmesi; istek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması, geri bildirim yapılması,
 • Şirketimizin ya da iştiraklerimizin, sizin veyahut başkalarının haklarının, güvenliğinin, gizliliğinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olması halinde savunma hakkımızın kullanılması,
 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık faaliyetleri kapsamında Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Şirket’in çalışanların ya da üçüncü kişilerin haklarının, güvenliklerinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda savunma hakkını kullanabilmesi amacıyla veya resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verme yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • Acil durum süreçlerinin yönetilmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân denetimi ve güvenliğinin yerine getirilmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş süreçlerinin sağlanması ve iyileştirilmesine yönelik önlemlerin alınması
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini

3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. ve 9. maddeleri kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde yurt içinde veya yurtdışında bulunan, (i)depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim vb.) gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere, (ii) hizmetlerimiz çerçevesinde Şirket adına hareket eden alt yüklenicilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımıza, (iii) iş ortakları, tedarikçi firmalar, hukuk, muhasebe vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, (iv) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre hazırlayarak aşağıdaki iletişim adresleri üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz.

merhaba@hasatanaokulu.com
Alacaatlı Mah. Yeşil Barış Sitesi 3346. Cad. No: 35/124, 06810 Çankaya, Ankara

Bizi Takip Edin!
Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek haberlerimiz ve duyurularımızdan anında haberdar olabilirsiniz.
Yuva ile İletişim
Bizimle iletişime geçerek Waldorf Eğitim Sistemi ve Eğitim İlkelerimiz hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.